endepl +48 504 952 950 contact@discoverwroclaw.eu

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+48 504 952 950 contact@discoverwroclaw.eu
endepl

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Warunki, zasady korzystania oraz polityka prywatności

Warunki, zasady korzystania oraz polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin reguluje rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług internetowych przez DISCOVER WROCŁAW zarządzany przez Piotra Lackiego (dalej: DISCOVER WROCŁAW Piotr Lacki), przez firmę Dreamcatcher Piotr Lacki z siedzibą przy ul. Szkocka 50/18, 54-402 Wrocław. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 894-281-26-53, numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (REGON): 361094843, który jest operatorem strony internetowej Discoverwroclaw.eu.
 2. Umowa świadczenia usług zawierana jest w momencie zamówienia wycieczki lub zakupu innych towarów / usług na stronie discoverwroclaw.eu.
 3. Rezerwacja wycieczki lub zakup innych towarów / usług dostępnych na stronie discoverwroclaw.eu jest równoznaczna z akceptacją przez kupującego zasad niniejszego Regulaminu, bez obowiązku zawarcia odrębnej umowy.
 4. Aktualne warunki i zasady można znaleźć tutaj:

Warunki, zasady korzystania oraz polityka prywatności

II.Dostępne rodzaje towarów i usług

 1. Rezerwacja wycieczek i płatności.
 2. Zakup towarów, m.in. przewodniki turystyczne, pamiątki, vouchery.

III. Rezerwacja wycieczek i zakup towarów

1.Rezerwacja wycieczek

1.1. Rezerwacja wycieczki jest prowadzona przez system rezerwacji.

1.2. Istnieją dwie możliwości rezerwacji wycieczki:

1.2.1. Za pośrednictwem już zarejestrowanego konta (lub rejestrując je w procesie rezerwacji)

1.2.2. Jako “gość” – w takim przypadku konto klienta nie jest zarejestrowane w momencie rezerwacji.

1.3. W celu rezerwacji klient wskazuje preferowaną datę i godzinę wycieczki, podaje swoje dane kontaktowe i dane do faktury.

 1. Zapłata

2.1. Akceptowane są następujące formy płatności:

2.1.1. Karta kredytowa / debetowa,

2.1.2. PayPal,

2.1.3. Płatność osobiście (w przypadku wycieczek).

2.2. W ciągu 24 godzin od rezerwacji wycieczki kupujący otrzymuje kupon z danymi rezerwacji i kodem bezpieczeństwa.

2.3. Jeśli wskazana data wycieczki jest niedostępna, kupujący otrzyma propozycję innej daty wycieczki. Jeżeli oferowana data nie zostanie zaakceptowana, kupujący otrzyma zwrot w wysokości 100% ceny wycieczki (w przypadku płatności, o której mowa w 2.1.1 i 2.1.2.).

2.4. W przypadku zakupu towarów należy je przesłać pocztą elektroniczną na adres wskazany w procesie rejestracji lub dostarczyć fizycznie zgodnie z informacją podaną na konkretnym towarze.

 1. Faktura

3.1. Jeśli kupujący chce otrzymać fakturę, jest uprzejmie proszony o dodanie odpowiednich informacji w procesie rezerwacji i wskazuje niezbędne dane (nazwa firmy, adres, numer identyfikacyjny VAT).

3.2. Kupujący otrzyma elektroniczną wersję faktury na adres wskazany w procesie rezerwacji w ciągu 72 godzin po zakończeniu wycieczki.

3.3. Elektroniczna wersja faktury zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami) nie wymaga pieczęci ani podpisu.

 1. Anulowanie wycieczki i zwrotu kosztów

4.1. Każdy opis wycieczki wskazuje na czas bezpłatnego odwołania wycieczki.

4.2. Jeśli wycieczka zostanie anulowana po czasie wskazanym w opisie trasy, ale nie później niż na 12 godzin przed uzgodnionym czasem (24 godziny w przypadku wycieczek obejmujących degustację), kupujący zapłaci 50% ceny wycieczki wskazanej w rezerwacji.

4.3. Jeśli wycieczka zostanie anulowana mniej niż 12 godzin przed wyznaczonym czasem (24 godziny w przypadku wycieczek obejmujących degustację) lub grupa nie pojawi się w umówionym terminie bez zauważenia przewodnika, kupujący zapłaci całą cenę wycieczki.

 1. Zakup towarów

5.1. Zakup przewodników w formie elektronicznej

5.1.1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia sprzedaży przewodników w formie elektronicznej.

5.1.2. Przewodnik w formie elektronicznej zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w zamówieniu w ciągu 24 godzin po dokonaniu płatności.

5.1.3. Jeżeli kupującym jest konsument, prawo odstąpienia od umowy zakupu przewodników w formie elektronicznej nie ma zastosowania, ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., Poz. 683), taka umowa jest umową na dostarczenie treści cyfrowych nie przechowywanych na nośnikach fizycznych, jeżeli świadczenie usług zostało wszczęte z udziałem konsumenta wyraźna zgoda – akceptacja konkretnego pola wyboru w procesie składania zamówienia – przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez DISCOVERWROCLAW (informacje podane w Regulaminie i przy składaniu zamówienia) o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

5.2. Zakup kuponów

5.2.1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia sprzedaży voucherów na szeroki wachlarz atrakcji umożliwiających odkrycie historii i dziedzictwa Polski i Wrocławia poprzez discoverwroclaw.eu.

5.2.2. Szczegóły dotyczące wykorzystania vouchera będą opisane osobno dla każdej pozycji. Zakup pamiątek

5.3.1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania sprzedaży pamiątek za pośrednictwem serwisu discoverwroclaw.eu.

5.3.2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (czternaście dni) od daty dostarczenia pamiątki (towaru). Przesłanie oświadczenia przed upływem terminu jego ważności uważa się za wystarczające do zachowania daty. Formularz oświadczenia o odstąpieniu (wraz z instrukcją) zostanie dostarczony Kupującemu (po zamówieniu towarów) na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu przed DISCOVERWROCLAW, akceptuje jego ofertę zakupu towarów, oferta nie jest ważna dla Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy, DISCOVERWROCLAW zobowiązany jest zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy do Kupującego. Kupujący ponosi koszty dostawy, jeśli odstąpi od umowy.

IV. Polityka prywatności

1.1. Administratorem danych osobowych jest Dreamcatcher Piotr Łącki z siedzibą przy ul. Szkocka 50/18, 54-402 Wrocław. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 894-281-26-53, numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (REGON): 361094843, który jest operatorem strony internetowej Discoverwroclaw.eu, zwanej dalej “Administratorem”.

1.2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: contact@discoverwroclaw.eu.

1.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa zawarta między Użytkownikiem a Administratorem, zwana dalej “Umową”, zawarta w wyniku akceptacji niniejszych Warunków i dla których przetwarzania niezbędne są Państwa dane.

1.4. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

1.5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niewykonanie tego spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwe.

1.6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne, tj. Przez okres 90 dni od daty rozwiązania umowy.

1.7. Witryna DiscoverWroclaw.eu wykorzystuje skrypty i komponenty oprogramowania dostarczane i zlokalizowane na serwerach swoich partnerów biznesowych:

1.7.1. serwer i hosting – zenbox.pl

1.7.2. źródła ruchu i sposoby ich wykorzystania – Google Analitics

1.8. Masz prawo poprosić Administratora o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, przeniesienie i usunięcie, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

1.9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

1.10. Na podstawie Twoich danych osobowych Administrator nie podejmie Cię zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje wynikające z profilowania.

1.11. Pliki cookie są używane w celu poprawy wykorzystania www.discoverwroclaw.eu. Funkcjonowanie technologii plików opisane jest szczegółowo w “Polityce plików cookies” na stronie internetowej: https://discoverwroclaw.eu/cookies-wersja-polska/

V. Warunki uczestnictwa w wycieczce

 1. Przed wycieczką

1.1. Kupon (voucher) dostarczony e-mailem jest potwierdzeniem rezerwacji wycieczki. Wszystkie szczegóły dotyczące trasy i kodu bezpieczeństwa są podane na kuponie. Kupon zostanie wydrukowany lub pokazany przewodnikowi na urządzeniu mobilnym przed rozpoczęciem wycieczki.

1.2. Dane kontaktowe przewodnika będą również wskazane na kuponie. Kontakt z przewodnikiem jest możliwy w dniu wycieczki w nagłych przypadkach.

 1. W dniu wycieczki

2.1. Przewodnik powinien czekać na grupę w wyznaczonym miejscu, o ustalonej godzinie, z których oba są wymienione na kuponie.

2.2. W przypadku spóźnionego przyjazdu grupy (15 minut po zarezerwowanym czasie trwania wycieczki) przedłużenie zwiedzania nie będzie możliwe. W takich przypadkach trasa kończy się w czasie wskazanym na voucherze (+ możliwe 15 minut po uzgodnieniu z przewodnikiem). Skrócony czas zwiedzania nie obniży ceny wycieczki.

2.2. W przypadku późnego przybycia przewodnika możliwe jest przedłużenie trasy do czasu opóźnienia. Jeśli przewodnik jest spóźniony o ponad 25 minut, udzielana jest zniżka w wysokości 30% ceny wycieczki.

 1. Zakończenie wycieczki

3.1. W szczególnych przypadkach, gdy wycieczka jest niemożliwa ze względu na warunki zdrowotne i zachowanie uczestników (np. będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków, brak poszanowania omawianych problemów, miejsc lub przewodnika), przewodnik ma prawo do zakończenia wycieczki.

3.2. W wymienionych przypadkach osoba, która dokonała rezerwacji, zapłaci całą cenę wycieczki i straci możliwość żądania zwrotu pieniędzy.

VI. Przepisy końcowe

 1. Informacje na discoverwroclaw.eu nie stanowią Oferty Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
 2.  Firma Dreamcatcher Piotr Łącki nie ponosi odpowiedzialności za niedoskonałości w funkcjonowaniu i zakłóceniach w funkcjonowaniu serwisu discoverwroclaw.eu, które mogą wystąpić z przyczyn niezależnych od Operatora.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek skargi, wyślij je na adres contact@discoverwroclaw.eu wraz z opisem sytuacji i szczegółami vouchera. Odpowiedź na reklamację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia online.
 4. Zmiany w Regulaminie ogłosi firma Dreamcatcher Piotr Lacki, publikując aktualną wersję na discoverwroclaw.eu.
 5. Warunki mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Informacje dotyczące zmian w Regulaminie będą niezwłocznie publikowane na stronie discoverwroclaw.eu i wysyłane online na konto utworzone w procesie rejestracji. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą umów na towary / usługi dostępne na stronie discoverwroclaw.eu, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie discoverwroclaw.eu. Jeśli klient nie oświadczy, że nie zgadza się z Regulaminem lub jeśli klient nie odstąpi od umowy na swoim koncie serwisowym przed datą wejścia w życie zmian, discoverwroclaw.eu zakłada, że klient wyraża zgodę na zmiany w Regulaminie. Jeżeli klient ogłosi swój sprzeciw przed wejściem zmian w życie, ale nie odstąpi od umowy usługi, umowa zostanie rozwiązana w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w okolicznościach wymienionych powyżej, discoverwroclaw.eu niezwłocznie usuwa konto klienta.
 6. Ostatnia aktualizacja warunków: 24.05.2018.

Proceed Booking

×

Hallo,

schreib mir einfach per WhatsApp oder E-Mail an contact@discoverwroclaw.eu

× Du findest uns bei WhatsApp (ENG/DE/PL)